Smaller Default Larger

IMG 1155Noslēdzies 2019./2020.mācību gads – tik neparasts un izaicinājumiem bagāts.


  • Es izsaku vislielāko pateicību par Jūsu attieksmi pret mācībām, darbu un pienākumiem šajā laikā.
    Es lepojos ar Jums,
    jo mēs visi kopā gājām uz kopīgu mērķi – sekmīgu skolas pabeigšanu,
    jo mēs visi kopā mācījāmies apgūt jaunas prasmes, jaunas tehnoloģijas,
    jo mēs visi kopā ikdienā viens otru centāmies saprast, izjust, uzmundrināt, iedrošināt un veidot attieksmes veiksmīgai sadarbībai.

Darbīgu, radošu, veselīgu un ģimeniski sirsnīgu vasaru vēlot,

Ruta Dzene, direktore