Dalība Rīgas pilsētas koru skatē

Dalība Rīgas pilsētas koru skatē

13. aprīlī 1. - 4. klašu koris piedalījās Rīgas pilsētas koru skatē. Iegūts 2. pakāpes diploms.Paldies par teicamiem panākumiem skolotājai Dacei Postei, muzikālajai pavadītājai Kristiānai Indriksonei (8. a kl.) un vecākiem.

Izlietoto bateriju utilizācija

Izlietoto bateriju utilizācija

7.aprīlī no skolas izvedīs izlietotās baterijas. Lūdzu, iztīrīsim savas mājas!

Izstāde “Es dzīvoju pie jūras”

Izstāde “Es dzīvoju pie jūras”

Pavasarīgā 6. aprīļa dienā Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas telpās tika atklāta mūsu skolas 2.-12. kl.skolēnu vizuālās mākslas un skolotājas Marijas Tučes fotogrāfiju izstāde “Es dzīvoju pie jūras”.

Izstāde tapa sadarbībā ar Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju. Izstādes atklāšanā sirsnīgu runu teica Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Parņenkovs, sabiedrisko attiecību un kultūras projektu vadītāja Inese Meiere, vecākā speciāliste Anda Supe , Latvijas Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme un Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenā speciāliste- eksperte Velta Zdanovska.

Lasīšanas maratons

Lasīšanas maratons

11.martā noslēdzās  “Lasīšanas maratona” pasākumu cikls, kas ilga no 1.februāra. 1.-12.klašu skolēni  kopā ar skolotājiem un vecākiem aktīvi iesaistījās dažādos ar lasītprasmi saistītos pasākumos. Klašu stundās tika lasītas gan latviešu, gan ārzemju autoru grāmatas. Tika izmantotas dažādas lasīšanas stratēģijas ,kolektīvā lasīšana, klusā lasīšana, pāru un grupu darbs, apspriežoties, analizējot izlasīto, pieņemot lēmumu par interesantāko izlasīto grāmatu, kuru ir vērts ieteikt citiem, kā labāk to reklamēt.

Meža fitness 1.- 4.kl.

Meža fitness 1.- 4.kl.

7.aprīlī no pl. 10. 40 līdz 12.30 1. – 4. klasēm norisināsies  Meža fitness.

Skat. Afišu!

Pasaules Ūdens diena Rīgas 19. vidusskolā

Pasaules Ūdens diena Rīgas 19. vidusskolā

Rīgas 19. vidusskolā 22. martā tika atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Visās mācību stundās galvenā tēma - ūdens. Notika skolas akcija – “Ūdens piliens”. Akcijas moto - esmu atbildīgs par katru ūdens pilienu!

Makulatūras nodošana.

Makulatūras nodošana.

Pirmdien, 4. aprīlī no skolas izvedīs makulatūru! Katrs ir aicināts iesaistīties ar savu makulatūras paciņu!

Pasaules Ūdens diena

22. martā skolas kolektīvs iesaistīsies Pasaules Ūdens dienas pasākumos. Skolā viesosies Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas pārstāves Anda Supe un Inese Meiere un skolēnu vecāki.
Skolā un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā atklās zīmējumu un foto izstrādi "Es dzīvoju pie jūras".
Pasaules Ūdens diena Latvijā tiks atzīmēta 20. reizi. Ūdens dienas moto - "Saprast ūdeni - nozīmē saprast Visumu, visus dabas brīnumus un pašu dzīvi" /M. Emoto/.

11.klases skolnieki apmeklē Ārlietu ministriju

11.klases skolnieki apmeklē Ārlietu ministriju

3.martā Ārlietu ministrijā viesojās 12 skolēni no Rīgas 19. vidusskolas skolotājas Aivas Bitenieces vadībā. Tā kā skolēni bija izrādījuši interesi par drošības politiku, ar viņiem tikās ĀM Drošības politikas departamenta direktors Ivars Lasis. Diplomāts jauniešiem pastāstīja par aktuālajiem drošības politikas jautājumiem Latvijā un pasaulē.

3.kl. pasākums "Es- literārais tēls".

3.kl. pasākums

 

Lasītprasmes veicināšanas mēneša ietvaros 3.klasē 19.februārī notika pasākums "Es - literārais tēls". Skolēni pirms pasākuma lasīja grāmatas, izvēlējās varoni, kurš likās visinteresantākais, piemeklēja atbilstošu tērpu un iejutās viņa tēlā. 

 

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15