Mākslas dienas 2016

Mākslas dienas 2016

5. maijā radošā atmosfērā mūsu skolā norisinājās Mākslas dienu pasākums “Vasara”! Pasākuma mērķis bija veicināt radošumu, klases sadarbības spējas, spēju risināt doto tēmu netradicionālā veidā.

Katra klase, kopā ar savu klases audzinātāju un 12. klases palīgu, sacentās savā klašu grupā veidojot vides mākslas objektus par izlozēto tēmu...

Talkošana

Talkošana

Šogad talka būs 29. aprīlī. 7. un 11. klases ir aicinātas strādāt skolas parkā. 

3., 4., 5, 6., 8.,9.,12. kl. ir aicinātas strādāt (vākt atkritumus) Piejūras parkā Vakarbuļļu pludmales kāpu zonā kopā ar Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas (pašvaldība) pārstāvjiem. 

Skolā viesojas velotriāla Latvijas čempions Ansis Dermaks

Skolā viesojas velotriāla Latvijas čempions Ansis Dermaks

18. aprīlī 1. - 4. klases skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar velotriālu. Skolā viesojās šī sporta veida pārstāvis - Latvijas čempions Ansis Dermaks. Baudījam trikus un paraugdemonstrējumus. Bija arī iespēja izmēģināt savas veloprasmes velotrialā.

Valodu pēcpusdiena

Valodu pēcpusdiena

14. aprīļa pēcpusdienā skolā norisinājās erudīcijas viktorīna par angliski, vāciski un krieviski runājošām zemēm.

Nolietotās elektrotehnikas utilizēšana.

Nolietotās elektrotehnikas utilizēšana.

26. aprīlī no skolas izvedīs nolietoto elektrotehniku. Lūdzu, nesiet, atvediet! Lielgabarīta priekšmetus novietojiet pie skolas autostāvvietas pusē (tuvāk 26. datumam). Sīkās lietas klasēs.

Meža fitness

Meža fitness

7. aprīlī 1. - 4. klasēm sporta skolotāji un ekopadome novadīja pasākumu "Meža fitness". Skolēni iesaistījās fitnesa aktivitātēs, sēņu un koku noteikšanas nodarbībās.

Dalība Rīgas pilsētas koru skatē

Dalība Rīgas pilsētas koru skatē

13. aprīlī 1. - 4. klašu koris piedalījās Rīgas pilsētas koru skatē. Iegūts 2. pakāpes diploms.Paldies par teicamiem panākumiem skolotājai Dacei Postei, muzikālajai pavadītājai Kristiānai Indriksonei (8. a kl.) un vecākiem.

Izlietoto bateriju utilizācija

Izlietoto bateriju utilizācija

7.aprīlī no skolas izvedīs izlietotās baterijas. Lūdzu, iztīrīsim savas mājas!

Izstāde “Es dzīvoju pie jūras”

Izstāde “Es dzīvoju pie jūras”

Pavasarīgā 6. aprīļa dienā Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas telpās tika atklāta mūsu skolas 2.-12. kl.skolēnu vizuālās mākslas un skolotājas Marijas Tučes fotogrāfiju izstāde “Es dzīvoju pie jūras”.

Izstāde tapa sadarbībā ar Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju. Izstādes atklāšanā sirsnīgu runu teica Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Parņenkovs, sabiedrisko attiecību un kultūras projektu vadītāja Inese Meiere, vecākā speciāliste Anda Supe , Latvijas Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme un Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenā speciāliste- eksperte Velta Zdanovska.

Lasīšanas maratons

Lasīšanas maratons

11.martā noslēdzās  “Lasīšanas maratona” pasākumu cikls, kas ilga no 1.februāra. 1.-12.klašu skolēni  kopā ar skolotājiem un vecākiem aktīvi iesaistījās dažādos ar lasītprasmi saistītos pasākumos. Klašu stundās tika lasītas gan latviešu, gan ārzemju autoru grāmatas. Tika izmantotas dažādas lasīšanas stratēģijas ,kolektīvā lasīšana, klusā lasīšana, pāru un grupu darbs, apspriežoties, analizējot izlasīto, pieņemot lēmumu par interesantāko izlasīto grāmatu, kuru ir vērts ieteikt citiem, kā labāk to reklamēt.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17