Ekoskola

   Rīgas 19. vidusskola ir iesaistījusies Ekoskolu programmā un ir saņēmusi diplomu un Ekoskolas nosaukumu par darbu vides izglītībā. Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolā. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs.

   Latvijā programmas īstenošana norisinās sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, programmas aktivitātes atbalsta Latvijas Vides izglītības fonds, Sorosa fonds Latvija un Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

   Rīgas 19. vidusskolas Ekoskolas darba koordinatore ir direktora vientniece Zina Jonušaite.

 

2013. gada 2.oktobrī skolai piešķir Zaļo karogu!

Vides novērtējums Rīgas 19. vidusskolā.

Seko Ekoskolu programmas aktivitātēm sociālajos portālos:

http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

facebook.com/videsfonds

Jaunumi:


Projektu nedēļa. Tēma - Transports

   No 11. februāra līdz 15. februārim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Tās tēma bija TRANSPORTS. Tēmas bija sasaistītas ar transporta veidiem (sabiedriskais transports, operatīvais transports, gaisa satiksmes transports, dzelzceļš, nākotnes transports) . Tika pētīti un zinātnes sasniegumi transporta jomā, transporta ietekme uz vidi, pagātnes, mūsdienu un nākotnes transports. Tika izpētīts arī transports pilsētā (plusi un mīnusi) un profesijas, saistītās ar transportu. Piektdienu iesākām, izvērtējot, kādā veidā esam nokļuvuši līdz skolai un analizējot, kas tad ir dabai draudzīgākais pārvietošanās veids.

   2. klase pētīja sabiedriskā transporta veidus Bolderājā, apmeklēja Dzelzceļa muzeju, rakstīja teikas un zīmēja Bolderājas senās ēkas.

   3. klase kārtīgi izpētīja operatīvo transportu un apmeklēja Ugunsdzēsības muzeju.

   4. klases projekta mērķis bija izprast sabiedriskā transporta nepieciešamību cilvēka dzīvē un izplānot patstāvīgi maršrutu, kā patstāvīgi nokļūt līdz noteiktai vietai Rīgā.

   5.A klase izzināja un nostiprināja gājēju un velobraucēju CSN zināšanas. Projektu nedēļas ietvaros skolēni kārtoja velosipēdista braukšanas tiesības.

   5.B klase pētīja profesijas, saistītas ar transportu. Apmeklējot izstādi “Iepazīsties – koks!”, tika izpētīti transporta veidi, saistīti ar mežsaimniecības nozari. Skolēni veica eksperimentu – veidoja mašīnas ar dabai draudzīgo – gaisa dzinēju, pārrunāja transporta ietekmi un vidi.

   6. klase apmeklēja Rīgas Motormuzeju, iepazīstot dažādus transporta veidus. Prezentācijā viņi parādīja nākotnes auto perspektīves.

   7. klase pētīja Bolderājas dzelzceļa vēsturi, kā arī apzināja dzelzceļa attīstības perspektīves. Skolēni devās pārgājienā, iepazīstos Bolderājas dzelzceļa posmus.

   8. klase apzināja ievērojamākās vietas maršrutos ceļā uz Bolderāju. Tika veikta aptauja, apzinot Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotāju domas par sabiedrisko transportu.

Bildes skat. galerijā "Projektu nedēļa 2019"


koskolu Rīcības dienas 2018

Ekoskolu Rīcības dienas ir lielākā vides kampaņa Ekoskolu tīklā. Šogad tās notiks no 29. oktobra līdz 4. novembrim. Kopīgā tēma – “Nē vienreiz lietojamai plastmasai!” Šogad Rīcības dienas ir veltītas plastmasas piesārņojumam, kas apdraud Baltijas jūru. Šajā septembrī Piekrastes tīrradē tika savākti 750 maisi ar plastmasu, kas citādi būtu apdraudējusi Baltijas jūras ekosistēmu vēl simtiem gadu. Ja šos plastmasas atkritumus izklātu uz skolas stadiona, to varētu noklāt 10 cm biezā slānī. Mums jārūpējas, lai piekraste būtu tīra arī turpmāk. Labākais veids, kā to izdarīt – atteikties no milzīgā daudzuma vienreiz lietojamās plastmasas, ko ikdienā radām.

Sīkāka informācija - http://www.videsfonds.lv/documents/ekoskolu-r-c-bas-dienas-2018.pdf

Šajā nedēļā aktīvi darbosimies, meklējot videi draudzīgus risinājumus. Programma pielikumā.

#Ekoskolas

Ekokoordinators Lolita Maderniece un Ekopadome


 

KO stafetes

21.aprīlī skolas sporta hallē norisinājās jautra rosība. Kāpēc? Jo skolēni piedalījās ikgadējās EKO stafetēs.

Šogad aktivitāšu tēma bija – pārtika.

Skolēni izmēģināja savus spēkus pupiņu šķirošanā, katrā klasē tika noskaidrotas ātrākās rokas. Ļoti aizraujoša izvērtās “Makaronu kreļļu stacija”, kur  skolēniem bez roku palīdzības bija jāizveido skaistas krelles. Bija jāveic arī florbola stafete, taču florbola bumbas vietā bija jāripina kartupelis. Kopīgiem spēkiem hallē novācām kartupeļu ražu, katrs nesa pilnos kartupeļu maisus. Lai gan aktivitātes nebija tikai tādas, kurās jāskrien vai jālec. Nācās arī pārbaudīt savu atmiņu, vai spēj ātri atrast vienādus dārzeņu attēlus, vai spēj atminēt latviešu tautas mīklas par dārzeņiem, vai spēj nosaukt pēc iespējas vairāk dārzeņu salātu sastāvdaļas u.c. Pēc radošā un sportiskā darba visi skolēni vienojās kopīgā deju solī.

Paldies deju skolotājām Anastasijai un Martai un sporta skolotājām Evitai un Juritai.

Uz tikšanos nākamā gada EKO sporta aktivitātēs!

Bildes skat. galerijā "Eko stafete"

Makulatūras vākšana.

Noslēdzies  “Zaļās jostas” izsludinātais gadskārtējais makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”. Savākta apmēram pusotra tonna makulatūras un nodota pārstrādei. Aktīvakās makulatūras vākšanā bija 1.klase, 2. klase un 6. klase.  Paldies 8.a klases puišiem Gatim, Ēvaldam, Sigurdam un Alenam, kas palīdzēja makulatūru sagatavot transportēšanai.

#Ekoskolas 

Vairāk informācijas par konkursu - http://www.zalajosta.lv/lv/latvijas-izglitibas-iestazu-audzekni-iesaistisies-gadskarteja-makulaturas-vaksanas-kampana


Lieldienas Rīgas 19. vidusskolā.

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumāi.

3.aprīlī skolā pulcējās Lieldienu zaķēni. 1.klase stāstīja Lieldienu olu stāstus. Piektās stundas laikā sākumskola pulcējās skolas sporta stadionā Lieldienu aktivitātēm. Tika ripinātas olas, skriets Zaķu skrējiens, ķertas “olas”, lasīti Lieldienu ticējumi.

Bildes skat. galerijā "Lieldienas 2018".


Ūdens diena un Zemes stunda.

22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, un tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).

Šajā dienā arī Rīgas 19. vidusskolas skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs.

Vairāk par aktivitātēm lasīt šeit.

Bildes skatīt galerijā - Ūdens diena un Zemes stunda Rīgas 19. vidusskolā.

Rīgas 19. vidusskolas Ekoskolas koordinātors Lolita Maderniece


 

Vides zinību seminārs pedagogiem EKOLieldienas.

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu,
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu…

Kamēr skolēni baudīja skolas brīvdienas, skolotāji apguva vides zinības. 15. martā skolotāji uzzināja, gatavoja, meistaroja “EKO Lieldienās”.

Pasākuma plāns –

  1. Atskats uz EKO Ziemas forumu. Skolotāji uzzināja, par labākajiem veidiem, kā samazināt pārtikas izmešanu līdz minimumam. Tāpat uzzināja , kas ir ilgtspējīga attīstība un ekodizaina loma tajā. Lai arī bieži esam šo principu dzirdējuši, bieži vien mums nemaz nav skaidrs, ko tas nozīmē.
  2. Iedvesmojoša prezentācija ar Lieldienu idejām. Marija Tuče iedvesmoja eksperimentiem olu krāsošanai ar dabas veltēm.
  3. “Ko darīt ar Lieldienu olām, kuras palikušas pāri pēc svētku mielasta? “ Skolotāji atbildēja uz šo jautājumu – pagatavot gardus salātus. Tika cepts arī Lieldienu kuličs un gaisīgās “Pavlovas”. Paldies Astrīdai Andrucei par meistarklasi.
  4. “Olu iepakojuma otrā iespēja”. Lolitas Madernieces vadībā tika pagatavoti lieldienu gailēni.

Vairāk bildes galerijā "Vides zinību seminārs EKOLieldienas"


Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!"

Esam EKO skola, tāpēc „Zaļai domāšanai” un rūpēm par apkārtējo vidi jāizpaužas reālos darbos. 6. un 8. martā, pirms pirmās stundas (var arī vēlāk) tiks savākta makulatūra.

EKOskolas koordinators - Lolita Maderniece


EKOskolu ziemas forums "Zaļā ziema".

   Vairāk nekā 100 Ekoskolu no 54 Latvijas novadiem 23. un 24. februārī tikās Ekoskolu forumā Babītes vidusskolā, lai sagatavotos vides izglītības aktivitātēm visa gada laikā. Ikgadējas tikšanās Ekoskolu tīkla dalībniekiem ir jau vairāk kā piecus gadus ilga tradīcija.

   Foruma laikā dalībnieki apskatīja jautājumus par Latvijas dabas mantojuma saglabāšanu un galvenajiem draudiem tīrai videi. Piemēram, nodarbībās par koku nozīmi tika piedāvāti risinājumi veco koku saglabāšanai skolu pagalmos, bet Pasaules Dabas fonda un Purvu bridēju stāstos varēja iepazīt mazāk zināmās dabas vērtības. Citas apskatītās tēmas – pārtikas ražošanas ietekme uz vidi, pārtikas atkritumu novēršana, labākās stratēģijas, kā samazināt savu plastmasas atkritumu daudzumu un neiekrist pārmērīgas patērniecības slazdos.

   Ekoskolu forumā piedalās gan pedagogi, gan jaunieši, kuru uzdevums ir iegūto pieredzi izmantot, rīkojot vides aizsardzības aktivitātes savās skolās. No mūsu skolas Ziemas forumā piedalījās skolotāja Lolita Maderniece un 7. klases skolnieces Evita Vītola un Estere Linkevica.

Plakāts

Foto galerijā "Ekoskolu ziemas forums"

Vairāk informācija:

https://ekoskoluziemasforums.wordpress.com/

http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-ziemas-forums-tuvoj-s

#Ekoskolas #ZiemasForums

Rīgas 19. vidusskolas Ekoskolas koordinātors Lolita Maderniece


Ekoskolu Rīcības dienas Rīgas 19. vidusskolā.

Par kampaņu Rīcības dienas 2017.

Rīgas 19. vidusskolas Rīcības dienu programma.


Pasaules pārtikas diena un ar to saistītās aktivitātes Rīgas 19. vidusskolā.

     Ik gadu 16.oktobrī tiek svinēta Pasaules pārtikas diena. Šogad to īpaši atzīmēs arī 50 Ekoskolās, kas piedalās Vides izglītības fonda koordinētā starptautiskā projektā “Ēdam atbildīgi!”. Arī mūsu skola piedalās šajā projektā.

Vairāk lasīt šeit.

Bildes skat. Galerijā "Pasaules pārtikas diena 2017".

#ekoskolas #edamatbildigi

https://infogram.com/16-oktobris-pasaules-partikas-diena-1go502yy600l2jd


Mūsu skola ir Vides izglītības fonda projekta "Ēdam atbildīgi" dalībniece.

    Projektam “Ēdam atbildīgi!” šis būs noslēdzošais trešais norises gads, tā ietvaros Ekoskolas gūst finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības, lai rīkotu virkni aktivitāšu, kas teorētiski un praktiski izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan skolotājus un kopumā plašāku sabiedrību. Izglītojošo aktivitāšu galvenais fokuss -  kā izvēlēties un lietot pārtiku pārdomāti un atbildīgi, nekaitējot videi.

   “Projekts Ēdam atbildīgi ļauj ieskatīties, kas slēpjas aiz mūsu šķīvja, kādas ietekmes uz vidi un cilvēkiem ,kas ražo mūsu izvēlēto pārtiku, mēs radam. Tas palīdz ne tikai izprast atbildīga pārtikas patēriņa jautājumus, bet panākt arī praktiskas izmaiņas skolas vidē un apkārtnē” saka Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns.

   Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās Ekoskolas no deviņām Eiropas valstis ‐ Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas.

  Par Ekoskolu programmas un projekta ‘Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu  - Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību.

Projekta apraksts (*.pdf)

Preses relīze (*.docx)

Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

https://www.eatresponsibly.eu/lv/

http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi

https://www.facebook.com/edamatbildigi

Izglītības iestāde, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņem finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēdam atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds un Rīgas 19. vidusskola.


Ekoskolu Ziemas forums 2017.

   Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums pirmo reizi notika Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 2017. gada 24. līdz 26. februārim, un tajā piedalījās ~300 skolēni un pedagogi no visas Latvijas. Līdz šim Ekoskolu Ziemas forumi norisinājušies Daugmales pamatskolā, Ulbrokas vidusskolā un Ropažu vidusskolā.

   No mūsu skolas piedalījās sestās klases skolnieces:  Estere Linkevica, Evita Vītola un Samanta Papina.

Ekoskolu info relīze - Ziemas forums 2017.


Mēs par tīru Latviju!

   Šogad festivāla "Mēs par tīru Latviju!" apmeklēja vairāk nekā 4500 reģistrēto dalībnieku no 154 izglītības iestādēm, kas savu klātbūtni apliecināja ar parakstu. Arī mūsu skolas skolēni piedalījās organizatoru piedāvātajās aktivitātēs.

   Skolotājas Lolita Maderniece, Linda Vēgnere un Zina Jonušaite organizēja radošās un pētnieciskās darbnīcas. Sporta skolotāji Anda Zomerfelde un Adiļs Maksimovs organizēja sportisko aktivitāšu darbnīcu. Skolnieces Linda Bārtule un Agnese Tuča bija lieliski palīgi darbnīcu vadīšanā.

   Kampaņā kopumā piedalījās ap 545 izglītības iestādes no visas Latvijas.

Skaitļi.

   Kopā tika savākta 1185 tonnas un 442 kg makulatūras, 27,798 tonnas izlietoto bateriju un savāktas 178 tonnas 154 kg nolietotās elektronikas, kas dod būtisku ieguldīju dabas resursu saudzēšanā, veicina otrreizējo izejvielu pārstrādi un uzlabo Latvijas vides kvalitāti.

   Mūsu skolas ieguldījums. 2400 kg makulatūras, 23,8 kg izlietotās baterijas, 320 kg nolietotās tehnikas.

Latvijas valsts Prezidenta apsveikums festivāla "Mēs par tīru Latviju!" organizatoriem un dalībniekiem!


Pasaules Ūdens diena Rīgas 19. vidusskolā.

   Rīgas 19. vidusskolā 22. martā tika atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Visās mācību stundās galvenā tēma - ūdens. Notika skolas akcija – “Ūdens piliens”. Akcijas moto - esmu atbildīgs par katru ūdens pilienu!

   4. un 8.a kl. skolēni prezentēja klases projektu "Ūdens kā vērtība". Klases stundās, projekta darbos un Ūdens dienas pasākumā skolēni ieguva informācija par Zilā karoga nepieciešamību un nozīmi, jo dzīvojam un esam atbildīgi par tuvo Zilā karoga pludmali Vakarbuļļos.

   Pasaules Ūdens dienas ietvaros tika organizētas arī sportiskas aktivitātes par un ap ūdens tematiku. Paldies LSPA 4. kursa studentēm par sporta aktivitāšu organizēšanu un atbalsta sniegšanu!

Bildes skatīt galerijā “Ūdens diena 2016”.


Projektu dienas.

   No 10. līdz 12. februārim skolā 2. - 9. klasēm notika projekta dienas. Pielikumā klašu projektu plāns.


Rīgas 19. vidusskolas vides izglītības aktivitāšu plāns 2016. gadam.

   Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Zilā karoga programmas vides izglītības aktivitāšu plāns 2016.gadam sadarbībā ar Rīgas 19. vidusskolu.


 Ekoskolu Rīcības dienas.

  Pēc skolēnu rudens brīvdienām skolā un ārpus tās notiks Ekoskolu Rīcības dienas. Visi ir aicināti rīkoties! Moto - iesaistīt šodienas jauniešus, lai aizsargātu nākotnes klimatu. Šogad Ekoskolas tēma ir mežs, tādēļ arī rīcība būs saistīta ar meža sakopšanu un meža resursu izmantošanu. 

Pielikumā skat. Rīcības dienu afišu un detalizētu plānu!


Putras diena skolā

    23. oktobrī skolā notika tematisks pasākums 1. - 4. klašu skolēniem "Putrings". 5. klases skolēnu grupa vadīja aktivitātes. Atbalstām putras programmu jau vairāku gadu garumā.
   10.oktobris bija Starptautiskā Putras diena! Projekts tiek īstenots sadarbībā ar "Rīgas Dzirnavnieks", Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC).
      Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem. Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, tiek rīkots projekts Putras programma skolās. Tās ietvaros soli pa solim 1.-4.klašu skolēniem (un bērnudārzu audzēkņiem) un 5.-8.klašu skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc putras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi. Putras programma Latvijas skolās notiek Starptautiskās Putras dienas un Putras mēneša ietvaros.

Vairāk bildes no pasākuma skat. Galerijā.


Starptautiskā putras diena.

    1. - 8. klašu skolēni ir pieteikti dalībai Putras programmā 2015.
   10.oktobris ir Starptautiskā Putras diena! Seko līdzi Vislatvijas putras programmas aktivitātēm skolās un Putras nedēļai Latvijas labākajos restorānos! Projekts tiek īstenots sadarbībā ar "Rīgas Dzirnavnieks", Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Seko līdzi aktivitātēm sociālajos medijos.
   23. oktobrī 1. - 4. klašu skolēniem plānots pasākums " #Putrings Rīgas 19. vidusskolā" par godu Putras mēnesim. Skolā ciemosies profesors Grauds, kas vadīs nodarbību par putras nozīmi skolēna veselīgā attīstībā.

Pielikumā skatīt plakātu.
Zina Jonušaite


Ekoskolu Zaļā karoga apbalvošana 2015.

    2015. gada 25. septembrī skolas pārstāvji: skolotājas Lolita Maderniece un Zina Jonušaite, skolnieces Līga Sapožņikova- Pētersone un Katrīna Rutka Latvijas Nacionālajā bibliotēkā piedalījās Latvijas Ekoskolu Zaļā karoga saņemšanas ceremonijā un iesaistījās akcijā par klimata pārmaiņu apturēšanu, dodoties pa Vecrīgas ielām uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
    Esam nopelnījuši jau trešo starptautisko Zaļo karogu. Paldies visas skolas kolektīvam par ieguldīto darbu vides izglītības jomā.

Bildes skat. Galerijā.
Ekoskolas koordinatore
Zina Jonušaite

      Skat. preses relīze. 


Ekoskolu Koordinatoru forums Mazzalvē.

    No 28. jūlija līdz 30. jūlijam Mazzalvē norisinājās Ekoskolu koordinatoru forums. No mūsu skolas piedalījās Anna Krūmiņa un Līga Pētersone - Sapožņikova, kā arī skolotājas Zina Jonušaite un Linda Vēgnere.

Vairāk bildes skat. šeit un šeit.


Pārgājiens - balva par padarīto Ekoskolas Rīcības dienās.

      Rīgas 19. vidusskolas skolēni un koordinatore Zina Jonušaite 26. maijā piedalījās pārgājienā, kas bija kā balva par labi paveikto darbu Rīcības dienās 2014. Paldies Kasparam no uzņēmuma GANDRS, kas vadīja pārgājienu.Paldies LVIF par iespēju.

Bildes skat. galerijā - Pārgājiens - balva par padarīto Ekoskolas Rīcības dienās.


Viesi no Igaunijas.

     15. maijā Rīgas 19. vidusskolā viesojās 27 Kristīnes ģimnāzijas skolotāji no Tallinas. Kolēģi no kaimiņvalsts vēlējās iegūt informāciju par izglītības sistēmu un Ekoskolu darbību Latvijā. Viesi tika cienāti ar zupu skolas parkā, nodarbināti radošajās darbnīcās. Skolas administrācija un ekopadome prezentēja Ekoskolas darba pieredzi. Latvijas Vides fonda pārstāvis Edmunds Cepurītis sniedza informāciju par Ekoskolu programmas darbību pasaulē un Latvijā. Skolēni kopā ar skolotājiem vadīja darbnīcas.Tas bija vērtīgs un ļoti jauks pasākums.

Bildes skat. galerijā - Viesi no Igaunijas.


Koku stādīšana skolas parkā.

    Rīgas 19. vidusskola 8. maijā piedalījās Eiropas sakopšanas akcijā. Skolas parkā iestādījām 10 bērzus. 1. b klases skolēni kopā ar mammam iestādīja 1 priedīti.

Vairāk bildes skat. galerijā "Koku stādīšana skolas parkā".


Saktas no dabas materiāliem LU botāniskajam dārzam.

   Floristikas pulciņa skolēni izveidojuši brīnišķīgas saktas no dabas materiāliem, kas 07.05.2015. tiks nogādātas uz LU Botānisko dārzu. Paldies skolotajai Ligitai Kajakai.


Makulatūras izvešana.

   Arī šajā mācību gadā no skolas izveda makulatūru uz Līgatnes papīrfabriku pārstrādei.Čaklākie makulatūras vācēji: Viktorija Tembotova, Jānis Mārtiņš Ozoliņš ( 3.kl.). Paldies viņu vecākiem!


Meža dienas 2015.

   29. aprīlī 52 skolēni un 4 skolotājas brauca uz Ropažu iecirkni, lai piedalītos Meža dienās. Mācību nodarbību vadīja iecirkņa vadītājs Edgars Zeiļuks. Skolēni iesaistījās grupu darbā, veica dažādus uzdevumus mežā. Spītējot lietum un vēsajam laikam, tika iestādītas ap 100 jaunās priedītes. Šis pasākums notika sadarbībā ar a/s "Latvijas meži" un programmu "Mammadaba".

Bildes skat. galerijā "Meža dienas 2015".


Nolietotās tehnikas savākšana un izvešana.

   2014./2015.m.g. pirmo reizi no skolas tika izvesta skolēnu un vecāku savāktā nolietotā elektrotehnika. Kopā nodoti 324 kg. Tas nav daudz, bet ir labs sākums. Paldies Elzai Lācei ( 2.kl.) un vecākiem par savāktajiem gružiem mežā. Nodoti arī 31 kg izlietotās baterijas. Arī šogad esam iesaistījušies biedrības "Zaļā josta" programmā "Tīrai Latvijai". Esam pelnījuši balvu - pasākuma apmeklējumu Siguldā 24.05.2015. un zīmēšanas papīru no Līgatnes papīrfabrikas.

Bildes skat. galerijā "Nolietotās tehnikas izvešana".


Lielā Talka.

   Visiem skolas skolēniem, skolotājiem darbiniekiem liels paldies par paveikto darbu Lielajā talkā, kas risinājās 24.04.2015. Savākti ap 90 maisiem ar atkritumiem, vecajam lapām skolas parka teritorijā.


"Jautrie starti" 1. - 4. klasēm.

   1. aprīlī skolā risinājās tradicionālais pasākums "Jautrie starti" 1. - 4. klasēm. Skolēni atkārtoja par atkritumu šķirošanas nepieciešamību ikdienā. Izmantoja neparastu inventāru - dažādus iepakojumus. Tiesneši bija 6. klases skolēni un jaunie sporta skolotāji - praktikanti. Paldies skolotājām Andai Zomerfeldei, Zinai Jonušaitei par organizēšanu.

Bildes skat. Galerijā.


Līdz ar pavasari pienācis laiks talkām un koku stādīšanai!

   Arī šogad Latvijas Ekoskolas, sadarbojoties ar AS „Latvijas valsts meži” (LVM), turpina īstenot pirms vairākiem gadiem starptautiskās Ekoskolu programmas aizsākto koku stādīšanas kampaņu.  Šī ir viena no sadarbības kampaņām starp Vides izglītības fonda Ekoskolu un „Izzini mežu” programmām.

   Šogad savu dalību kampaņā ir reģistrējušas 79 izglītības iestādes Latvijā, kuras stādīs kokus visu pavasari. 2012. gadā, kad kampaņā piedalījās 38 izglītības iestādes, kopumā tika iestādīti 56 083 koki. 2013. gadā piedalījās jau 58 Ekoskolas un iestādīja 75 888 kokus!

Arī mūsu skola - Rīgas 19. vidusskola - ir šo skolu skaitā!

   Ekoskolu koku stādīšanas iniciatīva ir būtiska vides izglītības sastāvdaļa – svarīgi, lai skolēni ne tikai iestādītu pa kociņam, bet arī izzinātu dabas procesus, gūtu priekšstatu par meža ekosistēmu un dabas vērtībām, tostarp koku nozīmi CO2 regulēšanā, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā, kā arī palīdzētu uzzināt vairāk par mežu aizsardzību.


Starptautiskā Ekoskolu konference Tallinā

   2015. gada 26. februārī Rīgas 19. vidusskolas ekoskolas koordinatore Zina Jonušaite piedalīsies starptautiskajā ekoskolu konferencē Tallinā, kur dalībniekus iepazīstinās ar Rīgas 19. vidusskolas pieredzi.

Programma.


Ekoskolu vides ziemas forums

   No 20. līdz 22. februārim Vides izglītības fonds kopā ar Ulbrokas vidusskolu, Stopiņu novada domes atbalstu, īstenoja nu jau otro Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēja 180 dalībniekus - skolotājus un skolēnus, no vairāk kā 40 dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā.

   Arī mūsu skolas komanda piedalījās šajā forumā. Skolu pārstāvēja 10. klases skolnieks Dāvis Kairis un 11.klases skolnieces Anna Krūmiņa un Kristina Iskorostenska.

   Ekoskolu Ziemas Foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. Ekoskolu forums sniedz iespēju iepazīt vienam otru, gūt jaunas zināšanas, daloties pieredzē, kā arī rast papildus motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan savā ekoskolā, gan ikdienā.

   Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas.

   Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lvwww.twitter.com/videsfonds

Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas


Ziņa no Ekoskolu galvenajiem koordinatoriem!

   Sveikas Ekoskolas! Ceru ka visiem ir bijis veiksmīgs starts jaunajā gadā! Vēlos dalīties ar Jums jaunumos:

   Ekoskolu Globālās Rīcības dienas noslēdzās jau pagājušā gada 9. novembrī, pēc tam veltījām kādu laiku izvērtējot Ekoskolu paveikto, un labākos piemēros arī apkopojām un izcēlām. Par saviem favorītiem atzinām - Siguldas pirmsskolu Ieviņa, Liepājas Universitāti, Rīgas 19. vidusskolu un Rugāju novada Eglaines pamatskolu; savukārt par draugiem.lv Ekoskolu lapas balsotāju favorītu tika izraudzīta Mērsraga vidusskola. Par katras Ekoskolas paveikto sīkāk varat lasīt VIF mājas lapā -http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-glob-lo-r-c-bas-dienu-spilgt-kie-mirk-i

   Lai iedvesmotu skolēnus, un pateiktu paldies par padarīto Rīcības dienās, sadarbojoties ar mūsu partneriem, pasniedzam arī balvas!

   Rugāju novada Eglaines pamatskola, Mērsraga vidusskola un Siguldas PII Ieviņa dosies uz zinātkāres centru bērniem "Zili Brīnumi" Rīgā.

   Gandrs - viss atpūtai dabā vedīs Rīgas 19. vidusskolas skolēnus aizraujošā pārgājienā pa nezināmiem ceļiem, lai aktīvi darbotos dabā un pētītu Latvijas mežus!

   Savukārt Liepājas Universitātes ekopadomi apbalvo Daba Laba ar iespēju pavadīt dienu dabā, iziet loka šaušanas trasīti un cienāties ar uz uguns vārītu loku šāvēju zupu.

   Vairāk par mūsu sadarbības partneriem un to piedāvātajām iespējām, kas var būt ļoti noderīgas arī citām ekoskolām, plānojot videi draudzīgas un izglītojošas aktivitātes:

   Zinātkāres Centrs Zili Brīnumi: Zinātkāre ir ceļš uz zināšanām, bet zināšanas izskaidro brīnumus.Vai varam iziet cauri sienai, kustināt priekšmetus tiem nepieskaroties, vai spuldzīti var iedegt turot to rokā bez elektrības vadu savienojuma un kā smadzenēm likt darboties efektīgāk? Interaktīva un uz fizikas principiem balstīta expozīcija. Centrs piedāvā arī nodarbības un pasākumus klasēm gan savās telpās, gan izbraukumos. http://www.zilibrinumi.lv/

   Daba Laba: Mēs dzīvojam vietā, kur apdzīvotība uz 1 km2 ir vismazākā Latvijā. Mums visapkārt ir plaši meži, ar lielu dzīvnieku blīvumu, tīrām upēm un skaistiem meža ezeriem. Mēs ar prieku jums to parādīsim! Vai nu braucot ar kanoe laivu pa upi, vai šaujot ar loku un būltām pa Latvijā mītošiem zvèriem 3 D izskatā. Vai izbraukt pa kàrtīgiem tanku cełiem un parādīt to neapdzīvotību. Mūs atrast Ventspils novada Ances pagastā.http://www.dabalaba.lv/ Seko arī: twitter.com/dabalaba,draugiem.lv/dabalaba un facebook.com/dabalabaliving

   Gandrs, piedzīvojumi skolēniem: Ugunskurs. Možs gars. Noslēpumaini meži. Upes. Pļavu smarža. Prieks. Vai jums šķiet aizraujoši aktīvi darboties dabā, iet pa nezināmiem ceļiem, pētīt noslēpumainos Latvijas mežus? Ja atbilde ir apstiprinoša, tad aktīvās atpūtas uzņēmuma "Gandrs" veidots piedzīvojumu pārgājiens vai ekspedīcija ir radīta tieši jums! Pārgājiena laikā jūs sagaidīs- upju pārvarēšana, orientēšanās nezināmā vidē, atjautības mīklas ar mērķi izzināt Latvijas dabu un citu āra dzīves gudrību apgūšana. http://www.gandrs.lv/pargajieni/ Gandra piedāvājums pievienots pielikumā.


Rīgas 19. vidusskolas Zaļais izaicinājums 2014!


Ekoskolu globālās Rīcības Dienas 2014 Rīgas 19. vidusskolā!

Pasākumu plānojums Ekoskolu Globālajās Rīcības dienās 2014. gadā no 3. 11. līdz 7.11.


2014. gada 1. oktobrī jau otro mācību gadu pēc kārtas skola saņēma starptautisko Zaļo karogu. Šajā dienā notika arī Atbildīgā dzīvesveida zibakcija - garāmgājēju cienāšana ar Latvijā audzētiem augļiem un dārzeņiem. Doma laukumā veidoja cilvēku veidotu zīmējumu - pasauli. Pasākumā piedalījās skolēni Katrīna Rutka, Arnolds Grigulis, skolotājas Lolita Maderniece, Zina Jonušaite.