Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

    Karjeras izglītības mērķis ir veicināt skolēnu karjeras attīstību, palīdzot izprast karjeras plānošanas procesu un novērtēt darba pasaules izdevības un izaicinājumus.

   Karjeras izglītību skolā vada pedagogs - karjeras konsultants Lolita Maderniece.

  Rīgas 19. vidusskola piedalās projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kura īstenošanas laiks ir no 2016.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

Sīkāka informācija par projektu:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/par_projektu\

Projekta koordinators mūsu skolā arī ir Lolita Maderniece.


Karjeras nedēļa 2018.

“Būvē savu karjeru pats”

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Šogad Karjeras nedēļa notika no 8. līdz 12. oktobrim.

Rīgas 19. vidusskolā Karjeras nedēļā skolēni pētīja dažādas profesijas, iejutās dažādu profesiju lomās, atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, zīmēja profesionāļus, vēroja profesionāļus to darba vidē…

Pielikumā: Karjeras nedēļas plāns.

Bildes skat. galerijā "Karjeras nedēļa 2018"

#Karjerasnedela2018

Sagatavoja PKK Lolita Maderniece


2. maijā Rīgas 19. vidusskolas 6. – 9. klašu skolēni uzzināja, ka našķi var būt ne tikai garšīgi, bet arī veselīgi. SIA "Sēklu muss" ir radījis veselīgus saldumus bez pievienota cukura un e-vielām. Meistarklases laikā skolēni izgatavoja dažādus pārtikas produktus, izmantojot tikai dabas dotas izejvielas, nepievienojot ne krāsvielas, ne garšas uzlabotājus, ne arī kādas citas ķīmiskas vielas. Viņi iepazina dažādu sēkliņu īpašības, meistarklases vadītāja pastāstīja, kāds ir viņu ikdienas darbs un kā veselīgie našķi nonāk līdz veikalam. “No idejas līdz veikala plauktam”- skolēni iepazina profesijas, kas saistītas ar šo ceļu – recepšu autors, ražošanas tehnologs, grāmatvedis, uzņēmējs, šoferis u.c. Ļoti aizraujoša un veselīgi garšīga diena!

3. maijā Rīgas 19. vidusskolā 3. – 5. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt, kas ir  Konfelāde. Skolā viesojās uzņēmuma “GiLine” pārstāvis. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmuma produkcijas ražošanas procesu un tajā strādājošajām un nepieciešamajām profesijām (sākot no ogu un augļu novācējiem, līdz produkcijas fasētājiem, realizētājiem u.c.).  Ar darba vides, aprīkojuma, darba specifikas iepazīšanu uzņēmumā. Izvērtās pat diskusija par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai atvērtu savu uzņēmumu. Bērni noskaidroja, kāpēc ir jāpievērš uzmanība informācijai, kas norādīta uz produktu etiķetēm, kā arī radošās darbnīcas ietvaros katrs pats sev izveidoja, apstrādāja un safasēja Konfelādes konfekti. Skolēni ļoti patika šī nodarbība, viņi vēlējās, kaut visas mācību stundas būtu “tik garšīgas”.

Bildes skat. galerijā "Karjeras izglītības aktivitātes maijā"

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Informāciju sagatavoja PKK Lolita Maderniece


Aprīļa trešā nedēļa 1. klasei - maizes dienas. Maizes tēma tika integrēta latv. val., dabas zin., vizuālajā mākslā un mājturībā. Lasījām par maizi, zīmējām, cepām maizi (paldies, skolotājai Lolitai Maderniecei!), pētījām vārpas, garšojām graudus, kā arī pašu cepto maizīti.

18. aprīlī 1. klase devās uz maizes ceptuvi “Lāči” mācību ekskursijā “Maizīt mana bagātība”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām, maizes cepšanas procesu, iepazinās ar profesijām, kas ar to saistītas. Skolēni varēja apskatīt maizes krāsnis un cepēju darbarīkus. Skolēni atzina, ka maizes cepēja arods prasa daudz spēka un pacietības. Kopīgi ceptais kliņģeris bija pats garšīgākais pasaulē!

Programmā:
•   Interaktīva prezentācija par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām;
•   Kopīgi komandu uzdevumi;
•   Ceptuves apskate gida pavadībā;
• Iepazīšanās ar maizes cepšanas procesu  un cepēju darbarīkiem;
•    Klases maizes klaipiņa cepšana;
•    Īpašu rudzu cepumu veidošana;
•    Kopīga kliņģera cepšana.

Bildes skat. galerijā "Maizes dienas"

Ekskursija tapusi projekta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.
#Ekoskolas


Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes Rīgas 19.vidusskolā.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Ražots Latvijā” ietvaros 13. aprīlī 2. klase devās mācību ekskursijā uz sukāžu ražotni ‘Rāmkalni”. Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar sukāžu, pastilu un sīrupu ražošanas procesu, profesijām, kas ar to saistītas, iepazīties ar darbarīkiem un iekārtām, kuras izmanto ražošanas procesā. Ekskursija bija izzinoši izglītojoša, bērni redzēja, ka aiz salda un skaista galarezultāta slēpjas rūpīgs un ne būt viegls darbs. Ekskursijas programmā:

 • Ekskursija pa ražotni. Tās laikā skolēni apskatīja ražošanas procesu. Iepazina tipisku darba dienu ražotnē.
 • Darba pienākumu apzināšana, darba vides iepazīšana.
 • Produkcijas degustācija.

Ekskursija tapusi projekta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Bildes skat. galerijā "Mācību ekskursija uz sukāžu ražotni Rāmkalni”.

Atbildīgā karjeras atbalsta pasākumu organizēšanā Lolita Maderniece


2018. gada februārī Rīgas 19. vidusskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros tika īstenoti vairāki pasākumi:

 • 12.februārī pasākums “Dažādu profesiju aizkulises”, kurā 7. un 9. klases skolēni tika iepazīstināti ar karjeras lēmumu pieņemšanas dažādajiem ceļiem. Skolēnu ieguva informāciju par psihologa profesiju, tās apguves iespējām, veicamajiem darba pienākumiem un nepieciešamajām profesionālajām iemaņām šajā arodā. Skolēni pārrunāja rakstura īpatnību saistību atbilstību izvēlētajam karjeras ceļam. Nodarbību vadīja psiholoģe Agnese Mikne.
 • 15. februārī 3. – 9. klases skolēni iepazina darba pasauli, apmeklējot laboratoriju “TehnoBuss”. Skolēni tikaa iepazīstināti ar inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos; informēti par nozaru daudzveidību un to produktiem; konsultēti par darba un karjeras iespējām.
 • 23. februārī 8. un 9. klašu skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2018”. Izstādes apmeklējuma mērķis bija iegūt plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās; iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, kā arī tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Bildes skat. galerijā "Karjeras izglītības aktivitātes"


 

   2017. gada 24. novembrī 3. klase pabija izglītojošā, bet galvenais, pozitīvā un iedvesmojošā pasākumā “Saulīt’ mani iemācīja, puķu aust audekliņu”. Pasākums notika salonā ‘Daces meistardarbi”, kur darbojas Dace un  Gatis Grīnbergi. Paldies viņiem par jauko pasākumu!

    Skolēni pētīja dažādas karjeras iespējas, uzzināja, kādas zināšanas nepieciešamas, dibinot savu uzņēmumu. Bērni pilnveidoja zināšanas tautas daiļamatniecības jomās, lai veidotu izpratni par profesijām, kas ar tām saistītas.  Praktiski tika izmēģināta viena no piedāvātajām daiļamatniecības jomām – aušana.

     Pasākums tika rīkots ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Vairāk bildes skat. galerijā "Pasākums “Saulīt’ mani iemācīja, puķu aust audekliņu”."Rīgas 19. vidusskolas karjeras izglītības īstenošanas darba plāns 2016./2017. m.g.


Karjeras nedēļa 2016

2016. gadā Karjeras nedēļas tēma ir "Es būšu darba tirgū"

Laiks: 2016.gada 10.-21. oktobris.

Rīgas 19. vidusskolas Karjeras nedēļas pasākumu plāns.

Mēŗķi:

 • aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā;
 • ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

2016. gadā Karjeras nedēļa vienlaikus notiks 25 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos, Tukumā, Bauskā, Limbažos, Smiltenē un Līvānos un Olainē. Rīgā tā norisināsies no 10. – 21. oktobrim.

Pasākumu uzdevumi ir -

 • palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām;
 • parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū;
 • parādīt sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolas aktivitātēs Karjeras nedēļā;
 • stiprināt un attīstīt Latvijas skolu sadarbību ar darba devējiem, plānojot un piedāvājot interaktīvas iespējas iepazīt darba tirgu.

Arī mūsu skola aktīvi piedalās Karjeras nedēļas pasākumos. Klases apmeklē dažādus uzņēmumus, vecāku darba vietas, piedalās konkursā “Profesiju sīrups” u.c. Karjeras jautājumu koordinators skolā ir Lolita Maderniece.

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/par_karjeras_nedelu/


Karjeras nedēļa 2015

KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Laiks: 2015.gada 5.-16.oktobris
Karjeras nedēļas moto: Iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā!
Skat. Karjeras nedēļas programma.

Rīgas 19. vidusskolas organizators karjeras izglītības jautājumos - Lolita Maderniece.


Aktivitātes:

Karjeras nedēļas ietvaros paveiktā kopsavilkums.

Foto no Karjereas nedēļas aktivitātēm skat. galerijā.


AS "Latvijas finieris" apmeklējums karjeras nedēļas ietvaros.
9. un 11.klase 7. oktobrī Karjeras dienās apmeklēja AS Latvijas finieris ražotnes "Lignums" un "Hapaks".

Prezentācija.