Pasākums “Saulīt’ mani iemācīja, puķu aust audekliņu”