Lai mums veiksmīgs mācību gads!

Lai mums veiksmīgs mācību gads!

Lai mums visiem veiksmīgs mācību gads!

Nelieks ieskats no 1.septembra svinīgā pasākuma ir skatāms  galerijā!