Maizes dienas 1.kl. skolēniem.

Maizes dienas 1.kl. skolēniem.

Aprīļa trešā nedēļa 1. klasei - maizes dienas. Maizes tēma tika integrēta latv. val., dabas zin., vizuālajā mākslā un mājturībā. Lasījām par maizi, zīmējām, cepām maizi (paldies, skolotājai Lolitai Maderniecei!), pētījām vārpas, garšojām graudus, kā arī pašu cepto maizīti.

18. aprīlī 1. klase devās uz maizes ceptuvi “Lāči” mācību ekskursijā “Maizīt mana bagātība”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām, maizes cepšanas procesu, iepazinās ar profesijām, kas ar to saistītas. Skolēni varēja apskatīt maizes krāsnis un cepēju darbarīkus. Skolēni atzina, ka maizes cepēja arods prasa daudz spēka un pacietības. Kopīgi ceptais kliņģeris bija pats garšīgākais pasaulē!

Programmā:
•   Interaktīva prezentācija par rudzu maizes vērtīgajām īpašībām;
•   Kopīgi komandu uzdevumi;
•   Ceptuves apskate gida pavadībā;
• Iepazīšanās ar maizes cepšanas procesu  un cepēju darbarīkiem;
•    Klases maizes klaipiņa cepšana;
•    Īpašu rudzu cepumu veidošana;
•    Kopīga kliņģera cepšana.

Bildes skat. galerijā "Maizes dienas"

Ekskursija tapusi projekta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.
#Ekoskolas