Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

Iniciatīva

Latvijas skolas soma ir Kultūras ministrijas iniciēts un koordinēts projekts Latvijas skolēniem, sagaidot valsts simtgadi. Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas skolēniem iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības. Latvijas skolas soma balstās uz četriem pīlāriem:

- Pilsoniskums, valstiskās piederības apziņa, nacionālā identitāte.

- Izglītības kvalitāte.

- Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence.

- Sociālās nevienlīdzības mazināšana.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Lai projekts sasniegtu tam izvirzītos mērķus, un atbilstu tā būtībai, kultūras izpratnes un izpausmes kompetence ietver 2 aspektus: starpdisciplināru pieeju un izglītību par mākslu un kultūru.

6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Īpašā pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.

Ar Rīgas 19. vidusskolas pasākumu plānu var iepazīties skolas e-klases sadaļā skolas saites (skolas darba plāns 2018./2019.m.g.) vai pie informācijas stenda skolā.

Sīkāk ar projektu var iepazīties https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/