Ekoskolu Rīcības dienas 2018

Ekoskolu Rīcības dienas 2018

Ekoskolu Rīcības dienas ir lielākā vides kampaņa Ekoskolu tīklā. Šogad tās notiks no 29. oktobra līdz 4. novembrim. Kopīgā tēma – “Nē vienreiz lietojamai plastmasai!” Šogad Rīcības dienas ir veltītas plastmasas piesārņojumam, kas apdraud Baltijas jūru. Šajā septembrī Piekrastes tīrradē tika savākti 750 maisi ar plastmasu, kas citādi būtu apdraudējusi Baltijas jūras ekosistēmu vēl simtiem gadu. Ja šos plastmasas atkritumus izklātu uz skolas stadiona, to varētu noklāt 10 cm biezā slānī. Mums jārūpējas, lai piekraste būtu tīra arī turpmāk. Labākais veids, kā to izdarīt – atteikties no milzīgā daudzuma vienreiz lietojamās plastmasas, ko ikdienā radām.

Sīkāka informācija - http://www.videsfonds.lv/documents/ekoskolu-r-c-bas-dienas-2018.pdf

Šajā nedēļā aktīvi darbosimies, meklējot videi draudzīgus risinājumus. Programma pielikumā.

#Ekoskolas

Ekokoordinators Lolita Maderniece un Ekopadome