Pasākums "Profesiju bāka"

Pasākums

25. janvārī 6. klase piedalījās pasākumā “Profesiju bāka”. Pasākuma mērķis bija attīstīt skolēnu sadarbības un komunikācijas prasmes, izzināt un praktiski izmēģināt dažādo profesiju pasauli, uzklausīt ekspertu veiksmes stāstus un padomus. Skolēniem pasākuma laikā tika dota iespēja apmeklēt desmit dažādu profesiju radošās darbnīcas.

Katrā darbnīcā skolēni tika iepazīstināti ar konkrētām  profesijām- fitnesa treneris, veterinārārsts, dārznieks, ainavu arhitekts, arborists, kā arī ēdināšanas jomas, pārtikas produktu ražošanas jomas, viesmīlības jomas, tūrisma jomas, skaistumkopšanas jomas ekspertiem. Profesijas pārstāvji iepazīstināja skolēnus ar profesijas darba specifiku, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām.

Kā pēc pasākuma atzina skolēni – interesanti bija tieši profesiju dažādība. Katrs varēja atrast sev piemērotāko.

Nodarbība tika organizēta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Bildes skat. galerijā "Pasākums "Profesiju bāka"