Mājražotāju ikdiena

Mājražotāju ikdiena

4. februārī Rīgas 19. vidusskolas 3., 4. un 5. klases skolēni varēja iepazīties ar mājražotāju ikdienu. Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar mājražotāja, uzņēmēja un tirdzniecības speciālista profesijām, to vēsturi un  darba iespējām. Pasākuma  ietvaros viņi klausījās lekciju, kas veltīta konkrētas lauksaimniecības kultūras audzēšanas un apstrādes, tirdzniecības un reklamēšanas tematikai. Skolēniem tika dota arī iespēja praktiski darboties, pārbaudot savu  roku veiklību, saskarsmes iemaņas, reklamēšanas  prasmes (meistarklases). Ar mājražotāju ikdienu skolēnus iepazīstināja z.s.“ Virši” pārstāvis.

Nodarbība tika organizēta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.