Barikādēm – 25

Barikādēm – 25

Lai veicinātu jauniešu  izpratni par vēstures notikumiem Latvijā 1991.gada janvārī un to nozīmi valsts neatkarības nosargāšanā, no 11.01.16.- 20.01.16. skolā notika barikāžu rekonstrukcijas konkurss. Piedalījās 6.- 11. klašu audzēkņi.

Jaunieši pētīja 1991. gada janvāra barikāžu notikumus, to secību un vietas, kur tika celtas barikādes, pamatoja barikāžu celšanas nepieciešamību. Iepriecināja skolēnu zīmējumi un oriģināli izveidotie maketi.

8.A klase apmeklēja Barikāžu atceres pasākumus Doma laukumā 20. janvārī, kā arī nolika ziedus pie kritušo aizstāvju piemiņas zīmēm Bastejkalnā. Klasēs notika audzināšanas stundas, skolēni skatījās filmas par 1991.gada janvāra notikumiem, ieklausījās skolotāju stāstījumos.

Atceres pasākumus kuplināja 8.-12. klašu audzēkņu tikšanās 27. janvārī ar barikāžu dalībnieci, toreizējo Latvijas Radio programmu vadītāja vietnieci Dāriju Juškēviču, kura pastāstīja par trauksmainajām janvāra dienām pirms 25 gadiem un radio nozīmi tolaik iedzīvotāju vidū. Interesi skolēnos izraisīja Dārijas kundzes atnestā to dienu rakstītā dienasgrāmata, kurā viņa fiksēja notikumus, savas izjūtas un pirmā drukātā grāmata par barikāžu notikumiem. Pasākumu ievadīja  Dāvja Kaira esejas (autori: Dāvis Kairis un Romāns Gagunovs, 11.klase) lasījums par barikāžu atceres dienu nozīmi jauniešu patriotisko jūtu veicināšanā.

Skolas bibliotēkai Dārija Juškeviča dāvināja grāmatu “Latvijas Radio – 75”, kuras izveidē ir aktīvi piedalījusies, jo bija tās redaktore.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri aktīvi piedalījās 1991.gada janvāra Barikāžu atceres pasākumos.

Paldies Rīgas pilsētas Bolderājas filiālbibliotēkas vecākajai bibliotekārei Lidijai Reinicānei par sadarbību, organizējot tikšanos ar D. Juškeviču.

Foto galerijā skatāmi skolēnu radošie darbi un momenti no tikšanās ar D. Juškēviču.

Vairāk bildes skat. galerijā "Barikādēm - 25"