Informācija skolēniem un vecākiem


2018./2019.m.g. mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts.


Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas.

Rīgas 19. vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Rīgas 19. vidusskolas konsultāciju grafiks.

Rīgas 19. vidusskolas interešu izgl. nodarbību grafiks.


Kas jāzina par Skolēna e- karti 1.,5. un 10. klašu skolēniem.


Sekot Rīgas 19.vidusskolas pasākumiem un aktualitātēm var arī Facebook domubiedru grupā.


 
2018./2019. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:
2018./2019.mācību gads sāksies 2018. gada 3. septembrī un ilgs līdz 2019. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 17.maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas beigsies 14.jūnijā. Arī 12. klašu skolēniem mācības beigsies 17. maijā, bet mācību gads – 21. jūnijā.
Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki:
  • rudens brīvlaiks no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;
  • ziemas brīvlaiks no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
  • pavasara brīvlaiks no 2019. gada 11. marta līdz 15. martam (1.-11.klase), no 2019. gada 18. līdz 22. martam (12.klase);

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.


Izzini sevi un dažādas profesijas! Apmeklē www.niid.lv un www.Profesijupasaule.lv!
 
Interneta videi ir izveidota īpaša spēle, kas caur humoru aicina jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit: www.profesijulaikotajs.lv