Informācija skolēniem un vecākiem


2018./2019.m.g. mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts.

Izlasi vasarā!


ienas nometne vasaras brīvlaikā

No 04. -15. jūnijam  mūsu skolā notiks skolēnu dienas nometne “Entuziasti”. Nometnes mērķauditorija ir 8-9 gadus veci bērni, kurus aizrauj veselīgs dzīvesveids, vides izpētes un radoši darbi, kā arī aktīva atpūta. Paredzētās aktivitātes: brīvdabas tūrisma objektu apmeklēšana, radošu darbu veidošana, nodarbība muzejā, smilšu skulptūru konkurss pie jūras, pētnieciska darba veikšana dabas objektā, piem., augu izpēte tuvākajā apkārtnē, sportisko aktivitāšu organizēšana pie jūras un skolas parkā, nometnes dalībnieku saliedēšanas aktivitātes.

Pieteikšanās nometnei - 08.05. plkst. 18.00-19.00 mājturības kab. Tuvāka informācija: t. 67430558


Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi.

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas.

Rīgas 19. vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Rīgas 19. vidusskolas konsultāciju grafiks.

Rīgas 19. vidusskolas interešu izgl. nodarbību grafiks.


Pārbaudes darbu kalendārs.

Skolas pasākumu kalendārs.


Skolas un pilsētas olimpiāžu rezultāti.


Kas jāzina par Skolēna e- karti 1.,5. un 10. klašu skolēniem.


Sekot Rīgas 19.vidusskolas pasākumiem un aktualitātēm var arī Facebook domubiedru grupā.


 
2017./2018. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

2017./2018. mācību gads sāksies 2017. gada 1. septembrī, bet beigsies 2018. gada 31. maijā (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas - 14. jūnijā. Arī 12. klašu skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads – 21. jūnijā. 9. un 12.klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2018.gada 31.maijā.

Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki:

rudens brīvlaiks no 2017.gada 23. līdz 27. oktobrim;
ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;
pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam (1.-11. klasei), no 2018. gada 19. līdz 23. martam (12. klasei).

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.


Izzini sevi un dažādas profesijas! Apmeklē www.niid.lv un www.Profesijupasaule.lv!
 
Interneta videi ir izveidota īpaša spēle, kas caur humoru aicina jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit: www.profesijulaikotajs.lv