Smaller Default Larger

   Saskaņā ar 14.10.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un

   21.10.2020. Rīgas 19.vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VS19-20-  -rs “Par 7.-9. klašu pedagogu darba organizāciju attālināto mācību laikā no 26.10.2020. līdz 30.10.2020.” informējam:

     1. 7.-9.klasēs mācības tiks nodrošinātas attālināti laika posmā no 26.10.2020. līdz 30.10. 2020. saskaņā ar stundu sarakstu.

     2. Skolas  e-klasē skolas jaunumu sadaļā  tiks ievietots mācību procesa norises plānojums visai nedēļai. Tādējādi skolēns (un arī vecāki),  varēs redzēt, kurās stundās būs jāpieslēdzas tiešsaistē, kad būs nepieciešams lietot uzdevumi.lv/ soma.lv, kad būs patstāvīgais darbs, uzdevumi e-klases pastā vai kāds cits darba formāts.

Stundas tēmas būs redzamas žurnālā -dienasgrāmatā.

Galvenā saziņa starp skolēnu un skolotāju norisinās e-klases pastā.

Arī saite tiešsaistes stundām tiks sūtīta e-klases pastā.