Smaller Default Larger

Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” noteikts:

Pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba dienu no: pirmdienas, 2021. gada 3. maija, uz sestdienu, 2021. gada 8. maiju;

Saskaņā ar augstāk minēto- skolā brīva diena ir pirmdiena, 03.05., bet sestdienā , 08.05., notiek mācību stundas pēc PIRMDIENAS stundu saraksta.