Smaller Default Larger

Līdz 20. augustam atbilstoši MK noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 6. punktam vecāki izglītības iestādē iesniedz:
1) iepriekš iegūto izglītību – izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi (ja ir);
2) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
4) aizgādnību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja bērns nav vecāku aizgādnībā.

 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU SARAKSTS MĀCĪBU GADAM


1. KLASE

MĀCĪBĀM NEPIECIEŠAMIE PALĪGLĪDZEKĻI: pildspalvas, parastie un krāsainie zīmuļi, flomāsteri, lineāls, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, grieznes ar noapaļotiem galiem, līmes zīmulis, A4 papīrs kopēšanai (1 paka- izmanto visās mācību priekšmetu stundās)
INDIVIDUĀLI SKOLAS PIEDERUMI: skolas soma, penālis, maiņas apavi (auduma maisiņā), svētku tērps - balta blūze/ krekls, tumši svārki/ bikses, vēlams - tumši slēgti apavi.
Sporta tērps - T-krekls, krekls/jaka ar garām piedurknēm, šorti, garās bikses, zeķes, sporta apavi, meitenēm-matu gumijas

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
3 ievākotas līniju burtnīcas (1.- 2.klasei) , 3 Ievākotas rūtiņu burtnīcas (standarta rūtiņu tīkls), Nošu līniju burtnīca (ievākota), līniju/rūtiņu plānā klade
Abpusējais aplikāciju papīrs (A4) 2gab., abpusējais krāsainais kartons A4 (1 gab.), plastilīns,
Otas (dažādu izmēru), ūdens trauks, guaša krāsas (12 krāsas), ūdenskrāsas (mīkstās) , eļļas pasteļkrītiņi (16 krāsas), A3 akvareļu papīrs (1 bloks), A4 zīmēšanas bloks (1)

P.S. Saraksts var tikt papildināts atkarībā no mācību priekšmetā apgūstāmās tēmas vai mācību nodarbības norises vietas.