Smaller Default Larger

Foto I.Grīnfelde 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazi mērķi un niecīgas vēlmes
Rozā sapņiem liek vienkārši mirt.
Neļaujot celties tiem debesu zilgmē,
Lai jauni spārni tiem varētu dzimt.

Griba un mērķi īsteno sapņus,
Soli pa solim piepildot tos.
Krītot un ceļoties, lidojot debesīs,
Jauni spārni atkal tiem dzimst.

Ticība sev un savam mērķim,
Gribas spēks celties un tālāk iet -
Ir pamatu pamats. Nenolaist rokas,
Pat ja kāds sapnis tukšumā birst.

Par spīti visam, kad citi vairs netic.
Sapnis nekad nevar būt lēts,
Ja tajā ir griba un ticība mērķim -
Agri vai vēlu piepildīt to.
/Egils Dambis/

No sirds apsveicu Jūs, beidzot mācību gadu!

Ceru, ka tas ir bijis veiksmīgs un vasarā Jūs varēsiet atpūsties ar

labi padarīta darba apziņu.

Skolas direktore Ruta Dzene