Smaller Default Larger

Skolas tradicionālie pasākumi:

►   Zinību diena;

►   Jūras diena;

►   Miķeļdienas tirgus;

►   Skolotāju diena;

►   Deju konkurss;

►   Ziemassvētku dievkalpojums skolēniem;

►   Svētā Valentīna diena;

►   Lieldienas;

►   Rudens un pavasara ekskursiju gājienu diena;

►   Ziemā – slēpošanas dienas;

►   Rudens, pavasara sporta dienas;

►   Mātes dienas koncerts;

►   Žetona vakars, absolventu salidojums izlaidumu jubilejas reizēs;

►   Pēdējais zvans;

►   9.kl. un 12.kl. izlaidumi;

►   Vecāku dienas;

►   Vecāku kopsapulces pa klašu grupām;

►   Absolventu salidojumi (ik pa 5 gadiem);,

►   Skolas dzimšanas dienas pasākumi;

►   Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumi;

►   Adaptācijas dienas;

►   Līdzdalība pilsētas, valsts basketbola, volejbola, skolu jaunatnes sporta                     spēlēs un turnīros;

►   Jauno talantu konkurss;

►   Mākslas dienas;

►   Izteiksmīgās runas konkursi;

►   Lāčplēša diena skolā. 12. klases dalība atceres pasākumos Sudrabkalniņā;

►   Latvijas jaunsargu – jungu salidojums decembrī;

►   Dalība VAK Bolderājas nodaļas pasākumos;

►   Dalība RCB Bolderājas filiālbibliotēkas pasākumos.