Smaller Default Larger

Skolas tradicionālie pasākumi:

►   Zinību diena;

►   Jūras diena;

►   Miķeļdienas tirgus;

►   Skolotāju diena;

►   Deju konkurss;

►   Ziemassvētku dievkalpojums skolēniem;

►   Svētā Valentīna diena;

►   Teatralizēti un muzikāli uzvedumi;

►   Rudens un pavasara ekskursiju gājienu diena;

►   Rudens, ziemas un pavasara sporta dienas;

►   Mātes dienas koncerts;

►   Absolventu salidojums izlaidumu jubilejas reizēs;

►   Pēdējais zvans;

►   9.klases izlaidumi;

►   Vecāku dienas;

►   Absolventu salidojumi (ik pa 5 gadiem);,

►   Skolas dzimšanas dienas pasākumi;

►   Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumi;

►   Adaptācijas dienas;

►   Līdzdalība pilsētas, valsts mūzikas, mākslas, vides konkursos;

►   Jauno talantu konkurss;

►   Mākslas dienas;

►   Izteiksmīgās runas un pasaku teicēju konkursi;

►   Lāčplēša diena skolā, dalība atceres pasākumi Bumbu kalnā un Daugavgrīvas cietoksnī;

►   "Nāc un piedalies"- interešu izglītības popularizēšanas pasākums;

►   Karjeras dienas;

►   Gadskārtu ieražu svētki;

►   Baltā galdauta svētki.