Smaller Default Larger

latvijas skolas soma logoMērķis - aptvert dažādas kultūras jomas, lai paplašinātu izglītojamo kultūras pieredzipiedzīvot mākslu un kultūru klātienē, kļūstot par šī notikuma aktīvu līdzdalībnieku.

Programma “Latvijas skolas soma" - mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes un dod iespēju izglītojamajiem piedzīvot mākslas un kultūras norises gan klātienē, gan attālināti, nodrošina izglītojamajiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kā arī izzināt kultūras mantojumu.

Programmā “Latvijas skolas soma” ietvertās kultūras jomas:

- arhitektūra
- dizains
- vizuālā māksla
- mūzika
- teātris
- deja
- cirks
- kino
- literatūra
- kultūras mantojums


Plašāk par programmu “Latvijas skolas soma”:
https://lv100.lv/skolassoma/ 

SKOLAS SOMAS aktivitāšu prezentācija

Informāciju sagatavoja Lolita Maderniece