Smaller Default Larger

Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem 18.01.2022., MK noteikumi Nr.662, un rīkojumu Nr.720.

 

Mājas karantīna skolēniem, kurus skola noteikusi kā kontaktpersonas:

atrodas mājas karantīnā 10 dienas (skaitot no nākamās dienas pēc kontakta ar Covid-19 saslimušo)

vai var turpināt apmeklēt izglītības iestādi, ja 7 dienas (skaitot no nākamās dienas pēc kontakta ar Covid-19 saslimušo) katru dienu tiek veikts izglītības iestādes organizēts antigēna tests, pie nosacījuma, ja skolai ir uzkrājušies neizmantoti antigēna testi (skola to paziņo).

Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

 

Atgādinām, ka kontaktpersonām NAV ATĻAUTS apmeklēt ārpusskolas nodarbības vai mācības, sabiedriskas vietas, veikalus, sporta zāles u.tml.

 

Izolācijas laiks skolēniem, kuri inficējušies ar Covid-19:

Pirms skolēna pašizolācijas bērna vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt skolu (klases audzinātāju) par to, ka izglītojamajam ir pozitīvs Covid-19 tests (paštests vai laboratorijā veikts tests).

Skolēns var atsākt apmeklēt izglītības iestādi 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi.

8.dienā izglītojamais var apmeklēt skolu ar vecāka, likumiskā pārstāvja parakstītu zīmi, ka bērns ir vesels un pēdējo 24 stundu laikā nav slimības simptomu.

Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

 

Pārējie skolas noteiktie mācību stundu attaisnojumi ir spēkā

  1. Ja skolēns nav skolā 1 dienu(bez slimību simptomiem) – piesaka e-klasē kavējumu
  2. Ja skolēnam slimību simptomi, jāsazinās ar ģimenes ārstu. Skolā atgriežas ar ārsta izziņu.