Smaller Default Larger

   Informējam  Jūs, ka Rīgas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz attālinātām mācībām 7.-9. klašu grupā laikā no 15. līdz 17. novembrim. Kaut gan epidemioloģiskās drošības kontekstā  tika diskutēts par attālinātām mācībām šajā laika periodā arī  4.-6. klašu skolēniem, izvērtējot normatīvos aktus un tajos noteiktās pašvaldības tiesības un skolas tiesības, lēmums attieksies tikai uz 7.-9. klašu grupām. 

   Saprotot gan skolēnu un skolotāju, gan bērnu vecāku vēlmi pēc iespējas ātrāk atsākt mācības klātienē, aicinām izprast pašvaldības un skolu kopīgu lēmumu par attālinātajām mācībām, tādejādi vēl trīs dienas līdz valsts svētku brīvdienām saglabāt iespēju atrasties katram savas ģimenes „burbulī”, nepārslogot sabiedrisko transportu un lieki nepulcēties. Šādi piesardzības pasākumi ļaus mums visiem kopā noturēt lejupejošo saslimstības līkni Rīgā, pasargāt pedagogus un skolēnus no inficēšanās riskiem un veiksmīgāk atsākt kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu klātienes mācību procesu.

   7.-9. klasēm Mācību process turpinās attālinātajā režīmā saskaņā ar  stundu sarakstu.

   1.-6. klasēm Mācību process notiek klātienē saskaņā ar  stundu sarakstu.